อาคารเอ (เฉพาะ สุภาพสตรีเท่านั้น)

อัตราค่าบริการ ต่อ เดือน (บาท)

ห้องสตูดิโอ      30 ตรม.        จำนวนผู้พัก 2        1 ห้องนอน, 1 ห้องน้ำ
(ต่อเดือน) (ชำระทันที 6 เดือน) (ชำระทันที 12 เดือน) (ชำระทันที 24 เดือน)
7,000- -5% -10% -15%
ห้องดีลักซ์      40 ตรม.        จำนวนผู้พัก 2        1 ห้องนอน, 1 ห้องน้ำ
(ต่อเดือน) (ชำระทันที 6 เดือน) (ชำระทันที 12 เดือน) (ชำระทันที 24 เดือน)
8,500- -5% -10% -15%
ห้องสูท      42 ตรม.        จำนวนผู้พัก 2        1 ห้องนอนใหญ่, 1 ห้องน้ำ, 1 ห้องรับแขก
(ต่อเดือน) (ชำระทันที 6 เดือน) (ชำระทันที 12 เดือน) (ชำระทันที 24 เดือน)
10,000- -5% -10% -15%
ห้องพรีเมี่ยมสูท      62 ตรม.        จำนวนผู้พัก 2        1 ห้องนอนใหญ่, 1 ห้องน้ำ, 1 ห้องรับแขก
(ต่อเดือน) (ชำระทันที 6 เดือน) (ชำระทันที 12 เดือน) (ชำระทันที 24 เดือน)
12,000- -5% -10% -15%

ค่าใช้จ่ายจองห้อง มัดจำ2เดือน จ่ายล่วงหน้า 1เดือน สัญญา 1 ปี ex ห้อง 7000 บาท ต้องจ่ายค่ามัดจำ 14000 บาท และจ่ายล่วงหน้าอีก 1 เดือน 7000 บาท(ค่าเช่าเดือนที่อยู่) รวมจ่าย 21000 บาท จึงเข้าอยู่ได้

อาคารบี

อัตราค่าบริการ ต่อ เดือน

ห้องสตูดิโอ      33 ตรม.        จำนวนผู้พัก 2        1 ห้องนอน, 1 ห้องน้ำ
(ต่อเดือน) (ชำระทันที 6 เดือน) (ชำระทันที 12 เดือน) (ชำระทันที 24 เดือน)
7,000- -5% -10% -15%
ห้องดีลักซ์      48 ตรม.        จำนวนผู้พัก 2        1 ห้องนอน, 1 ห้องน้ำ, 1 ห้องรับแขก และ ระเบียง
(ต่อเดือน) (ชำระทันที 6 เดือน) (ชำระทันที 12 เดือน) (ชำระทันที 24 เดือน)
10,000- -5% -10% -15%
ห้องสูท      80 ตรม.        จำนวนผู้พัก 4        2 ห้องนอนใหญ่, 2 ห้องน้ำ, 1 ห้องรับแขก และ ระเบียง
(ต่อเดือน) (ชำระทันที 6 เดือน) (ชำระทันที 12 เดือน) (ชำระทันที 24 เดือน)
15,000- -5% -10% -15%
ห้องพรีเมี่ยมสูท      88 ตรม.        จำนวนผู้พัก 4        2 ห้องนอนใหญ่, 3 ห้องน้ำ, 1 ห้องรับแขก และ ระเบียง
(ต่อเดือน) (ชำระทันที 6 เดือน) (ชำระทันที 12 เดือน) (ชำระทันที 24 เดือน)
20,000- -5% -10% -15%

ค่าใช้จ่ายจองห้อง มัดจำ2เดือน จ่ายล่วงหน้า 1เดือน สัญญา 1 ปี ex ห้อง 7000 บาท ต้องจ่ายค่ามัดจำ 14000 บาท และจ่ายล่วงหน้าอีก 1 เดือน 7000 บาท(ค่าเช่าเดือนที่อยู่) รวมจ่าย 21000 บาท จึงเข้าอยู่ได้